Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum

l'utente jarmilka - Argomenti

Torna al dettaglio del profilo <jarmilka>
Iveta Radińćov√° Iveta Radińćová nebude kandidovat v pŇôedńćasných bŇôeznových parlamentních volbách a chce se postupnńõ stáhnout z vysoké politiky. Kandidaturu na prezidentku v roce 2014 nicménńõ zcela nevylouńćila. Dosluhující slovenská premiérka to dnes prohlásila na tiskové konferenci po jednání vedení Slovenské demokratické ... 9 anni
Nora Mojsejov√° Košická podnikateńĺka Nora Mojsejová to s prienikom do radov slovenských politikov myslí naozaj váŇĺne. Chaos na našej súńćasnej politickej pôde, ktorý vyvrcholil pádom vlády a predńćasnými parlamentnými vońĺbami, ju dohnal k tomu, aby zaloŇĺila vlastnú politickú stranu.   Cieńĺom Mojsejovej je zaloŇĺenie nového ... 9 anni
Nora Mojsejov√° Juraj Droba, poslanec za SAS – Beriem to ako recesiu a vtipné oŇĺivenie. Myslím si, Ňĺe šance nemá. Nepredpokladám, Ňĺe jej cieńĺom je volebný úspech.   Andy Kraus, humorista a scenárista – Zaregistroval som to. DrŇĺím jej palce. Šancu na úspech podńĺa mŇąa nemá. No myslím si, Ňĺe by tam celkom pasovala   Igor Matovińć, ... 9 anni
Nora Mojsejov√° To je šok! Podnikateńĺka Nora Mojsejová (53) topkám prezradila, Ňĺe sa chystá do politiky. Oddnes zańćína zbieraŇ• podpisy pre nové politické zdruŇĺenie. To sa bude volaŇ• Strana slobodného slova. Košińćanka plánuje kandidovaŇ• v marcových vońĺbách. Po tom, ńćo Nora Mojsejová odpredala ńćasŇ• svojej módnej znańćky Nora Fashion ruským investorom, ... 9 anni
Milan Ft√°ńćnik Primátor Bratislavy Milan Ftáńćnik navrhne poslancom mestského zastupiteńĺstva, aby hlasovali za zachovanie Parku kultúry a oddychu a dohodli sa s investorom na kompromisnom riešení. Rozhodol sa tak na základe verejnej diskusie o budúcnosti nábreŇĺia Dunaja. "Ak by sme sa s investorom nedohodli, potom máme plán B – nedohoda a úplné ... 9 anni
Milan Ft√°ńćnik Cenu primátora Bratislavy získali mikrobiológ Libor Ebringer, historik a archivár Jozef Klańćka, pedagóg Kamil Vajnorský a dramaturgińćka Daniela Hýrošová. Primátor hlavného mesta Milan Ftáńćnik tak ocenil štyroch Bratislavńćanov, ktorí sa svojou dlhorońćnou prácou a dobrovońĺníckymi aktivitami zaslúŇĺili o rozvoj ... 9 anni
Milan Ft√°ńćnik Primátor Bratislavy Milan Ftáńćnik dnes spolońćne so zástupcami rezortu dopravy, Ňĺelezníc a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavlom Frešom obhajuje pred vysokými predstaviteńĺmi Európskej komisie (EK) projekt budovania Nosného systému integrovanej hromadnej dopravy v slovenskej metropole a jej okolí. SúńćasŇ•ou strategického ... 9 anni
Vladim√≠r Butko Primátor Trnavy Vladimír Butko (KDH) prišiel o kompetenciu samostatne schvańĺovaŇ• zmeny v rozpońćte mesta. Po novom tak môŇĺe urobiŇ• len po dohode s jedným zo zástupcov primátora. Vyplýva to z novelizácie internej smernice Rozpońćtové pravidlá mesta Trnava, ktorú schválili poslanci mestského zastupiteńĺstva. Butko v zmene problém ... 9 anni
Vladim√≠r Butko Pre novelizáciu zákona o platových pomeroch starostov a primátorov, ktorá je v platnosti od 1. júna, musia všetky obce a mestá upraviŇ• platy najvyšších predstaviteńĺov miest a obcí a prispôsobovaŇ• ich najnovšej právnej úprave. Samosprávy, ktoré tak neurobia do konca mesiaca, budú vyplácaŇ• starostom a ... 9 anni
Vladim√≠r Butko Poslanci Mestského zastupiteńĺstva mesta Trnava na svojom prvom riadnom zasadnutí odhlasovali výmeny zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch firiem s majetkovou úńćasŇ•ou mesta. ńĆlenovia dozorných rád v takýchto firmách podńĺa slov primátora Butka ńćasto nepoberajú Ňĺiadne odmeny. “Väńćšina z tých ... 9 anni

Records: 0 - 10 dalla fine 330 | << | precedente | successivo | >> |
 
load menu