Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
left right close

Margot Wallström

> Svezia > Politici > Socialdemokraterna > Margot Wallström
Margot Wallström è pronto per la tua opinione, il sostegno e la votazione. Vota on-line!
SAP
 
foto Margot Wallström

Margot Wallström - per

En svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman. | A Swedish social democratic politician and diplomat.
 NO! Margot Wallström

Margot Wallström - contro

Klicka på, om du inte stöder Margot Wallström. Säg varför. | Click, if you do not support Margot Wallström. Say why.

I risultati delle elezioni in linea a prò "Margot Wallström" sul grafico

graph
SVE: Margot Elisabeth Wallström,född28 september1954iKågeiSkellefteå kommun, är ensvenskpolitiker(socialdemokrat) ochämbetsman. Hon är dotter till Manfrid Wallström och Lydia Wallström Sundberg. Sedan 1984 är hon gift med arbetsledaren Håkan Wallström. Politiskt engagemang och minister i Sverige Redan i tidiga år engagerade hon sig politiskt, bland annat somombudsmanförSSU1974-1977. Wallström varriksdagsledamot1979-1985. Hon varbiträdande civilminister(konsument-, kyrko- och ungdomsminister) 1988–1991,kulturminister1994–1996 ochsocialminister1996–1998. Hon avgick kort efterriksdagsvalet 1998efter en konflikt medstatsministerGöran Persson. Wallström är en mycket ...
per33contro   Från min synvinkel Margot Wallström är det ett ganska bra politiker. Jag stöder honom / henne!, positive
per33contro   Jag motsätter mig Margot Wallström! Jag håller inte med hans politiska åsikter. Jag vill att han ska gå ut ur politiken!, negative
Attuale rapporto di preferenza
per Margot Wallström
[TOP 4]

> Margot Wallström > Notizie
 
load menu