Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
left right close

Danuta Hübner

> Polonia > Politici > Platforma Obywatelska > Danuta Hübner
Danuta Hübner è pronto per la tua opinione, il sostegno e la votazione. Vota on-line!
PO
 
foto Danuta Hübner

Danuta Hübner - per

Polska ekonomistka i polityk. Posłanka do PE. | A Polish economist, academic and politician, MEP with the Civic Platform since 2009.
 NO! Danuta Hübner

Danuta Hübner - contro

Kliknij, jeśli nie poparcie Danuta Hübner. Powiedzieć, dlaczego. | Click, if you do not support Danuta Hübner. Say why.

I risultati delle elezioni in linea a prò "Danuta Hübner" sul grafico

graph
> Danuta Hübner >

Biografia

[+] AGGUINGERE

POL:

 

Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

 

W 1971 ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, w 1974 doktoryzowała się na tej uczelni, a w 1980 została doktorem habilitowanym. 18 lutego 1992 uzyskała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Pozostaje wykładowcą w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH.

 

W latach 1988–1990 odbywała staż w ramach stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a w 1994 w Centre for European Studies na Uniwersytecie Sussex. Wykładała na California State University w San José. W latach 70. przebywała na stypendium w madryckim Universidad Autonoma. W pierwszej połowie lat 90. przewodniczyła Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania.

 

Od 1992 była redaktorem naczelnym miesięcznika "Gospodarka Narodowa" oraz zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Ekonomista". W 1994 została doradcą wicepremiera Grzegorza Kołodki ds. społecznych, a w latach 1994–1996 pełniła funkcję wiceministra przemysłu i handlu.

 

Jesienią 1996 organizowała nowo utworzony Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W 1997 po przegranych przez SLD wyborach otrzymała propozycję prowadzenia kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, funkcję tę pełniła do 1998. Jesienią tego samego roku została wiceprzewodniczącą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, od 2000 pełniła zaś funkcję jej szefa (w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ).

 

Po wyborach parlamentarnych w 2001 zastąpiła Jacka Saryusza-Wolskiego na stanowisku sekretarza KIE i szefa UKIE, mianowano ją również wiceministrem spraw zagranicznych. Po wygranym referendum akcesyjnym z czerwca 2003 została ministrem-członkiem Rady Ministrów. Przez półtora roku reprezentowała Polskę w Konwencie Europejskim.

 

22 stycznia 2004 została rekomendowana przez Komisję Spraw Zagranicznych na polskiego komisarza w Brukseli. W maju tego samego roku objęła stanowisko komisarza, członka Komisji Europejskiej przy Pascalu Lamy, francuskim komisarzu ds. handlu. W listopadzie 2004 została komisarzem ds. polityki regionalnej w nowo utworzonej Komisji pod kierownictwem José Manuela Durão Barroso.

 

W 2009 została kandydatką Platformy Obywatelskiej w wyborach do PE jako lider listy w okręgu Warszawa. Mandat deputowanej uzyskała wynikiem 311 018 głosów. Przyjmując mandat, złożyła rezygnację z członkostwa w Komisji Europejskiej. 20 lipca 2009 została przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w PE.

 

W latach 1970–1987 była członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od tego czasu pozostaje bezpartyjna. Należała do Stowarzyszenia Ordynacka.

 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 listopada 1996, w uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 została odznaczona portugalskim Orderem Zasługi.

 

Zaangażowana w działalność Kongresu Kobiet, ruchu i powstałego na jego bazie stowarzyszenia działającego na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. W 2011 została "premierem" tzw. gabinetu cieni Kongresu Kobiet.

 

źródło

 

 

ENG:

 

Danuta Hübner (born 8 April 1948) is a Polish economist, academic, and policy maker. She served as European Commissioner for Regional Policy from 22 November 2004 until 4 July 2009, when she resigned to become a Member of European Parliament for the Civic Platform. In 2012, Professor Hübner became a member of the International Honorary Council of the European Academy of Diplomacy.

 

She received her MSc in Economics, Warsaw School of Economics (Central School of Planning and Statistics) in 1971, her PhD in economics, Warsaw School of Economics 1974 Visiting scholar at the Centre for European Studies at the University of Sussex in 1974, and her post-doctoral degree in international trade relations, Warsaw School of Economics in 1980. She was a 1988–1990 Fulbright scholar, University of California, Berkeley and received an honorary Degree in Laws of the Sussex University in 2005 .

 

In the 1970s she was a visiting scholar at Universidad Autonoma in Madrid. Since 1971 she has been a professor at the Warsaw School of Economics. For 1981–1987 she was Deputy Director of the Research Institute for Developing Countries, Warsaw School of Economics. She has been a full Professor, Warsaw School of Economics, since 1992, currently on leave. For 1991–1994 she was Deputy Director, Institute for Development and Strategic Studies, Warsaw.

 

For 1991–1997 Deputy Editor-in-Chief of the Ekonomista, a Polish bi-monthly, and for 1994–1997 she was Editor-in-Chief of Gospodarka Narodowa, a Polish economics monthly.

 

source

2013-03-07

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Se il testo contiene un errore, informazioni inesatte, si vuole risolvere il problema, o addirittura che si desidera gestire completamente il contenuto del profilo, ti preghiamo di contattarci. in contatto con noi..


 
load menu