Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Zdenko Trebuľa

Ľahké vlaky budú premávať do centra Košic

Zdenko Trebuľa 26%

button ElectionsMeter.com

Dohodu o projektoch Integrovaného dopravného systému v Košiciach a okolí dnes predstavili minister dopravy Ján Figeľ, košický župan Zdenko Trebuľa a viceprimátor Košíc Ladislav Lazár. Spoločným zámerom je naštartovať projekty, ktoré prispejú k odľahčeniu dopravy v druhom najväčšom meste Slovenska a priľahlom regióne.

Ide o tri projekty za približne 68 miliónov eur. Budú financované prostredníctvom eurofondov z Operačného program Doprava. Pre ľudí žijúcich v Košiciach a obyvateľov Košického samosprávneho kraja, ktorí do metropoly východu denne cestujú, prinesú zvýšenie priamej dostupnosti cieľov ciest v centrálnej mestskej zóne, zlepšenie možnosti prestupov na iné druhy MHD, zníženie celkového času cesty, pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie hromadnou dopravou, odľahčenie individuálnej dopravy a zníženie dopravných nehôd. V neposlednom rade to zníži negatívnych vplyvy dopravy na životné prostredie v Košiciach.

Hlavnou investíciou bude modernizácia a výstavba koľajovej trate (IKD) v Košiciach z Námestia Maratónu mieru na Staničné námestie s predpokladanými investičnými nákladmi 32 miliónov eur.

Zrekonštruovaná trať pôjde v dnešnej trase električkovej trate (dĺžka modernizovanej trate - 3,14 km). Okrem obnovy trate sa zrekonštruuje aj osem zastávok a terminál na železničnej stanici. Na jednotlivých zastávkach sa predĺžia nástupištia až na 80 m, čo umožní rýchlejší nástup a výstup cestujúcich. Rozšíri sa zastávka a obratisko na Staničnom námestí a zapojenie trate do južného zhlavia železničnej stanice Košice. Tento projekt umožní nasadenie ľahkých koľajových vozidiel (tram-train, ktoré budú zakúpené v budúcom programovom období eurofondov) zo smeru od Prešova a Margecian a ich priamy prechod cez Terminál Sever na trate integrovanej koľajovej dopravy v meste. Obyvatelia košického regiónu zo smeru od Moldavy nad Bodvou sa dostanú sa bez prestupov priamo do centra Košíc. Výstavba by mala trvať od roku 2013 do roku 2015.


...
Questo argomento ha cambiato la sua opinione in merito Zdenko Trebuľa ? rent; text-align: left; text-decoration: none;"> 
Zdroj: streka.net

jarmilka -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Slovakia > Politici > Zdenko Trebuľa
 
load menu