Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Vladimír Mečiar

Vladimír Mečiar v relácii TV ŽIVA

Vladimír Mečiar 49%

button ElectionsMeter.com

Erika VINCOUREKOVÁ, redaktorka: "Dobrý večer, sledujete Fakty a perspektívy, ako ste práve videli na obrazovke. Vítam Vladimíra MEČIARA, dobrý večer." Vladimír MEČIAR: "Dobrý večer."

 

 E. VINCOUREKOVÁ:
"Veľmi sa teším, že sme sa opäť stretli, pretože na politickej scéne je taká nekonečná nuda, že ani nebolo možné vybrať nejakú výbušnú tému, ktorá by bola spôsobila senzáciu a bolo by zasa o čom písať. No takže vlastne jediné čo vybuchovalo, bola sopka a pri tej príležitosti mi napadlo, že či vlastne má Slovensko dajaký plán, ktorý by sa dal nazvať krízovým plánom alebo plánom, ktorý keď dobre, teraz vybuchla iba jedna malá sopka, ktorá spôsobila dosť nehôd a finančných strát a všetkého iného, ale môžu začať vybuchovať ďalšie sopky, môže prísť k nukleárnej zime, môže prísť k tomu, že bude zamorená voda alebo niečo také. Existuje nejaký taký paragraf, zákon alebo plán, čo vtedy?"
V. MEČIAR:
"Najprv vám odpoviem na tú prvú z tej otázky, že na Slovensku je na politickej scéne kľud a nič sa nedeje. V politike neexistuje vákuum a keď je niekde zdanlivý pokoj, tak sa prelieva vplyv. To vždy tak bolo a tento kľud, ktorý sa robí, tak je do istej miery robený zámerne, lebo je to tzv. stratégia politických strán mini maxi. Pri minimálnej účasti voličov, tzn. ukľudnení situácie, že o nič nejde a na čo a seďte doma, sa dosahuje maximálny voličský výsledok u tých, ktorí prídu. Lebo väčšia účasť je v neprospech toho, čo by mohol dostať hlasov viac. Pokiaľ ide o ten kľud, ktorý je, tak druhá taká dôležitá situácia je z toho, že vlastne ľudia cítia, že sa niečo udeje a niečo sa bude diať, ale nie je to presne pomenované."
E. VINCOUREKOVÁ:
"Také ticho pred búrkou."
V. MEČIAR:
"Niečo sa bude robiť vo svete, v Európe, niečo sa môže zmeniť v republike. Cítia to a preto, že nevedia presne definovať a povedať, čo to je, tak sa toho nechcú dotknúť. No lenže práve to riešenie toho neznámeho, závisí od pozície toho, čo to riešiť bude. Ak tam bude sila, tak tá sila slúži iba na to, aby nenadradila politickú vojnu nad záujmy hospodárske a sociálne, aby dochádzalo naďalej k stabilite a o tom sú tie voľby, že proste ako tá reprezentácia pre obdobie čo príde, bude postavená, lebo veľa vecí sa bude meniť. To je zhruba tá 20 ročná perióda, ktorá znamená zmenu."
E. VINCOUREKOVÁ:
"Jasné, prichádzame k nej."
V. MEČIAR:
"Pokiaľ ide o to, čo ste spomínali druhý raz príroda a človek, je to problém, ktorý existuje, odkedy ľudstvo existuje. Zem už dneska sa zmnožuje množstvo poznatkov od vzniku zeme, cez jej vývoj. Zachytáva sa celá história, rôzne etapy. Vždy sa príroda a človek stretávali v zápase o existenciu, až sa situácia trošku zmenila, že ten, ktorý prišiel vlastne v tom čase historickom za päť minút dvanásť, 11:55, zdanlivo historicky bolo bez človeka, sa vrhol na tú zem do zdravo a drancuje jej zdroje, drancuje vodu, vzduch, prírodné zdroje, až sa dostáva do sporu s tou prírodou, že sa musí nejako vyrovnať. A samozrejme, že vždy v tom ľudstve sú tí, ktorí dávajú prednosť tomu drancovaniu a vždy sa zobudia sily a istá ochrana toho, čo chce tomu zabrániť. A to sú potom organizácie medzinárodné, organizácie spojených národov európske a iné. Samozrejme, že krízový mechanizmus existuje vo väčšine kultúrnych štátov. Slovensko má od samého začiatku vybudovaný krízový mechanizmus, ktorý je postavený aj na prevencii vonkajšieho ohrozenia, aj na prevencii vnútorného udržania poriadku. Ale aj na tom, aby sa vedeli vysporiadať s mimoriadnymi udalosťami. Tieto programy majú firmy. Tieto programy musia mať úze. né celky. Kedysi boli na to budované samostatné úrady."

...pokračuje

 

Viac čítajte: ĽS-HZDS (26.4.2010)


cici -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Slovakia > Politici > Vladimír Mečiar
 
load menu