Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Venstre (Norge)

Venstre og Stoltenbergutvalget

Venstre (Norge) 57%

button ElectionsMeter.com

 

Det er trist at Arbeiderpartiet svikter de svakeste. Arbeiderpartiet bruker vanligvis mye selvskryt om seg selv i sosialpolitikken. I forhold til de tyngste rusavhengige svikter de helt. Aps grunnholdning viser moralsk indignasjon over de rusavhengige. Venstre setter mennesker først og vil hjelpe uansett.

Arbeiderpartiet påstår, i en kommentar i Rogalands Avis 24. januar at det er seks feil i Venstres forsøk på å nå de tyngste narkomane med en mer human narkotikapolitikk. Jeg skal her tilbakevise dette. Men først og fremst sier jeg bevare meg vel. Det er fantastisk hvordan Arbeiderpartiets gruppeleder adresserer sin harmdirrende motstand mot et prøveprosjekt som maksimalt vil nå 200 narkomane av anslagsvis 10.000 sprøytenarkomane, mot Venstre. Jeg vil minne Odd Kristian Reme om følgende:

For det første var det tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen fra Arbeiderpartiet som virkelig satte bruk av legal heroin til narkomane på den politiske dagsorden. Han kom fra et besøk i Zürich på en klinikk som delte ut gratis heroin med tro på at dette kunne være et virkemiddel også i Norge.

For det andre er det tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg fra Arbeiderpartiet som ledet Stoltenbergutvalget og som dagens Ap-dominerte regjering nedsatte. De skulle se på nødvendige tiltak for de hardest rammede narkomane. Thorvald Stoltenberg anbefaler et forsøksprosjekt og jeg tror han vet hva han snakker om. Hans datter, Nini Stoltenberg, uttaler til Dagbladet 16. juni i fjor «Heroin på resept kan redde liv og familier». Nini Stoltenberg har flere år med heroinavhengighet bak seg og støtter rusutvalgets forslag om heroin på resept til narkomane

For det tredje er det regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen som sender Stoltenbergutvalgets anbefalinger ut på høring.

For det fjerde støttet Venstre rådmannens innstilling. Vi endret ikke på en tøddel i det som var rådmannens innstilling i saken. Stoltenbergutvalget skriver at vi trenger erfaringer fra norske forhold og at vi trenger mer kunnskap om en ordning med heroin på resept. Rådmannen la til ytterligere innvendinger i forhold til en prøveordning, men avviste den ikke. Det var Arbeiderpartiet som endret rådmannens innstilling og som dermed ikke vil gi disse tungt rusavhengige en sjanse til et bedre liv.

For det femte har faktisk det mest kompetente samarbeidsutvalget, Fagrådet innen rusfeltet, anbefalt Stoltenbergutvalgets konklusjon om forsøksrapport.

For det sjette har Arbeiderpartiet i Tromsø og i andre kommuner støtter . toltenbergutvalgets konklusjoner.

...continues

Per A. Thorbjørnsen, Gruppeleder Venstre

 

 

31.01.2011

Kilde: www.ro galandsavis.no

07.02.2011


parass -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Norway > Parti > Venstre (Norge)
 
load menu