Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Venstre (Norge)

Venstres seks heroinfeil

Venstre (Norge) 57%

button ElectionsMeter.com

Formannskapets flertall sa for ti dager siden nei til Stoltenbergutvalgets forslag om å prøve ut heroin på resept. De største byene i Norge deltar i det europeiske nettverket «European Cities Against Drugs», og samtlige av disse byene sier nei til forslaget. Det er jeg glad for.

 

I formannskapet var det Venstre, Frp og SV som stemte for et slikt prosjekt, og Per A. Thorbjørnsen forsøkte å begrunne dette standpunktet i Rogalands Avis for en uke siden. Her er mine motargumenter, som samtidig blir en gjennomgang av Venstres seks heroinfeil:

 

I saken til formannskapet framkommer det at fagmiljøene i Stavanger er skeptiske til slike forsøk. Skepsisen begrunnes i en frykt for senere «liberalisering av de foreslåtte strenge inntakskriteriene». I tillegg stilles det spørsmål om det er riktig å satse store ressurser på dette, når det trengs mer ressurser til rusfri behandling, flere institusjonsplasser, tettere oppfølging av den enkelte. «Signaleffekten til andre misbrukere ved å gi heroin på resept bør heller ikke undervurderes». Venstre går altså imot faglige råd, det er første feil.

 

Samtlige heroinister har i alle fall én ting til felles: De ligger under for en sterkt vanedannende gift. Enhver behandling av rusmisbruk og forgiftning har som utgangspunkt å få giften ut av kropp og sinn. Ingen behandler alkoholskader med gratis alkohol. Ingen behandler blåsyreforgiftning med blåsyre, eller rottegift med rottegift. Likevel kaller tilhengerne dette for «heroinstøttet behandling», som Per A. Thorbjørnsen formulerer det. Dette er ikke behandling, men tvert imot en oppgivelse av behandling. Det er Venstres andre feil.

 

Heroin er heldigvis et forbudt stoff. Det er forbudt å importere det, og derfor arbeider våre myndigheter mot internasjonale narkotikakarteller, og mot organisert kriminalitet som tjener store penger på å forgifte og ta livet av folk. For meg blir det komplett ubegripelig at staten skal produsere og pushe et ulovlig stoff. Det er Venstres tredje feil.

 

Norge har forpliktet seg gjennom FNs narkotikakonvensjon til å bekjempe og motvirke all bruk av illegale narkotiske stoffer. Å tillate heroinbruk er i strid med konvensjonen. Enda verre: Å produsere og levere heroin er eklatante og grove brudd mot internasjonale lover og regler. Tilhengerne argumenterer med at syv andre europeiske land har startet slike prøveprosjekter. Det betyr at 20–30 europeiske land fortsatt følger FNs narkotikakonvensjon, noe Norge også må gjøre, og slett ikke følge Venstres fjerde feil.

 

Per A. Thorbjørnsen skriver: «Å si ja eller nei til en ny medisin i et tidsbegrenset forsøk, for noen ytterst få hardt belastede narkomane burde aldri vært et politisk spørsmål.» Dette er sterk kost fra Venstre! For det første beskrives statlig produsert heroin som en «ny medisin». Allerede her er avsporingen åpenbar, og er Venstres femte heroinfeil. For det andre gjør Venstres gruppeleder seg til talsmann for å avpolitisere spørsmålet, det skulle heller vært behandlet som «et medisinsk behandlingsanliggende». Leger skulle altså fritt og uten begrensninger i norsk lovverk kunne foreskrive heroin. I så fall ville det selvsagt i prinsippet gjelde alle narkotiske stoffer. Hvis du sier ja til foreskriving av heroin, hvorfor ikke amfetamin, cannabis, LSD? Altså Venstres sjette og kanskje alvorligste feil.

 

Venstre er ett av våre to norske partier som bekjenner seg til liberalismen som politisk ideologi. Frp er det andre. Enkeltmenneskets frihet står sterkt i liberal ideologi, og jeg antar at dette har spilt en stor rolle for Venstres og Frp’s standpunkt og vurdering i denne saken. SV har alltid hatt et liberalt syn på rusmidler, og jeg antar at dette har ført partiet på villspor i denne saken.

 

Men Venstre har samtidig alltid understreket at de er sosialliberale, og at enkeltmenneskets frihet må settes inn i sosialt ansvarlige samfunnsstrukturer. Nettopp derfor undrer jeg meg over at Venstre ikke bare sier ja til prøveprosjekt med heroin, men til og med vil at dette skal kunne skje uten politisk innblanding!

 

Det vi alle har felles i vår tilnærming er at vi trenger en sterkere innsats innen rusomsorgen. Som Per A. Thorbjørnsen understreker: Det er bred enighet om 21 av de 22 tiltakene som Stoltenbergutvalget foreslår. For de aller svakeste og dårligst stilte heroinmisbrukerne må vi først og fremst stille opp med god feltpleie, bedre botilbud, tilgjengelige behandlingstilbud både innen LAR-systemet og andre behandlingstilbud. Vi må aldri gi opp en eneste en av dem. Og derfor må vi si nei til at staten skal pushe heroin ?

 

Odd Kristian Reme, gruppeleder Stavanger. Arbeiderparti

 

 

24.01.2011

Kilde: www.rogalandsavis.no

07.02.2011


parass -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Norway > Parti > Venstre (Norge)
 
load menu