Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Slovenske politične stranke

Slovenija še vedno ni uredila financiranja političnih strank

Slovenske politične stranke, SD 33%

Od Grecota dobili nov rok - do marca - za upoštevanje priporočil. Nobeno od priporočil ni prevedno v slovenščino.

 

Ljubljana – Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je spet ugotovila, da Slovenija še vedno ni uredila financiranja političnih strank in volilnih kampanj v skladu s priporočili. Država je dobila dodatni rok – do marca – za upoštevanje priporočil.

 

Čeprav so nam na ministrstvu za pravosodje in javno upravo zagotovili, da so v pripravi spremembe in dopolnitve zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo omogočile večjo transparentnost, pa očitno ni tako. Tudi zagotovila ministrstva za notranje zadeve, da so spremembe zakona o financiranju političnih strnk v koalicijskem usklajevanju, ne držijo.

 

Matjaž Albreht

 

Preberite več: DELO (15.01.2013)


cici -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

 
load menu