Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Polska Partia Pracy – Sierpień 80

PPP-Sierpień 80 popiera protesty

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 62%

button ElectionsMeter.com

 

Polska Partia Pracy–Sierpień 80 opowiada się przeciwko porozumieniu ACTA - umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi.

 

"Uważamy, że ACTA poważnie ogranicza wolność słowa i wymianę informacji w imię zysków wielkich korporacji. Wskazuje na to m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dowodzący, że ACTA narusza Kartę Praw Podstawowych, ponieważ zapisy ACTA „mogą prowadzić do narzucenia operatorom konieczności wprowadzenia rozwiązań filtrowania treści”. Świadczy o tym także opinia Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który oficjalnie zarekomendował niepodpisywanie traktatu, uznając ACTA za niebezpieczne dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej." - czytamy w piśmie nadesłanym przez rzecznika PPP-Sierpień 80.

...

 

nbsp;

autor: dag

2012-01-29

Czytaj więcej: www.radom24.pl

2013-03-07


amalia -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

 
load menu