Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Politiske situasjonen i Norge

Norge og ett-Kina-politikken

Politiske situasjonen i Norge, satisfied 26%

button ElectionsMeter.com

 

Frykt for kinesiske reaksjoner etter Nobelprisen verken bør eller trenger å stå i veien for en revurdering av Norges politikk overfor Taiwan. En kursendring er fullt mulig innenfor rammene av ett-Kina-politikken.

Taiwan er en demokratisk republikk med 23 millioner innbyggere. Den er verdens 16. største handelsnasjon, og har verdens 18. største økonomi målt i kjøpekraft. Og den blir i stor grad isolert av det internasjonale samfunn – inkludert Norge.

Kontroversen som omringer Taiwan, skriver seg i korte trekk fra den kinesiske borgerkrigen (1945-1949), som endte med at Mao Zedong og kommunistene grunnla Folkerepublikken Kina. Samtidig ble Chiang Kai-shek og Republikken Kina tvunget til å flykte til den lille øya Taiwan.

Kina gjør krav på Taiwan, og alle land som ønsker diplomatiske forbindelser med Beijing, må føre en såkalt ett-Kina-politikk. Dette går ut på å akseptere at Taiwan er en del av Kina. Gitt Kinas relative styrke, er det få som ser seg tjent med å bryte politisk kontakt med Beijing.

I likhet med de aller fleste andre land, slutter Norge seg til ett-Kina-politikken. Noe annet ville vært unaturlig og skadelig for norske interesser, og politikken har bred støtte. Men det faktum at ett-Kina-politikken er fredet, må ikke forstås som at norske myndigheter ikke kan gjøre noe annerledes. Da trengs politisk vilje.

Norge har i dag ingen stedlig representasjon på Taiwan, i motsetning til både Sverige, Danmark og Finland, som er representert gjennom sine handelskontorer. (ett-Kina-politikken gjelder i alle landene.) Norges handelskontor ble lagt ned i 2002, og utenriksminister Jonas Gahr Støre begrunner dette med at «grunnlaget ... ikke lenger var til stede: den økonomiske situasjonen på Taiwan var i negativ utvikling, norsk eksport hadde stagnert, og norske bedrifters interesse for Taiwan var betydelig redusert» (Svar til stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H), 3. mars 2009). Støre hevder videre at «siden nedleggelsen har det vært få endringer», samt at «Finland, Sverige og Danmark har betydelig mer omfattende økonomisk aktivitet» på Taiwan enn hva Norge har.

Handelen mellom Norge og Taiwan er i 2010 dobbelt så stor som den var i 2002, og 44 prosent høyere enn i fjor – dette til tross for at årets tall kun inneholder data til og med september. Norges eksport til Taiwan er dessuten høyere enn både Danmarks og Finlands, og bare to prosent lavere enn Sveriges. Når det gjelder import, er Norge nummer tre i Norden – bak Finland og Sverige, men foran Danmark.

Disse tallene forteller en annen historie enn Støre. Til denne historien hører det også at både Sverige og Danmark har funnet løsninger som sørger for toll- og avgiftsfritak for Taiwans representasjonskontorer i henholdsvis Stockholm og København, slik praksis er for diplomater fra andre land. Støre på sin side har uttalt at «vi ikke ønsker å innføre ordninger ... for Taiwan som forbindes med mellomstatlige forhold. Fra norsk side baserer vi vår oppfølging på ... vår ett-Kina-politikk» (Svar til Jørund Rytman (Frp), 23. mars 2010).

Verken de økonomiske argumentene eller henvisningen til ett-Kina-politikken gir en tilfredsstillende forklaring på hvorfor Norge fører en mer passiv Taiwan-politikk enn sine naboland. Det er i det hele tatt vanskelig å forklare Norges politikk med noe annet enn lydighet overfor Kina, og en slik forklaring h. r unektelig en litt guffen bismak.

...continues

Eirik Espolin Johnson

 

 

28. desember 2010

Kilde: www.nyemeninger.no

07.02.2011


parass -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Norway > Eventi > Politiske situasjonen i Norge
 
load menu