Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Espen Barth Eide

Spørsmål til Espen Barth Eide

Espen Barth Eide 67%

button ElectionsMeter.com

 

Jeg stilte noen spørsmål til utenriksministeren i "Folket Spørretime" (Aftenposten) for noen dager. Men jeg kan ikke se å ha fått svar. Så jeg gjentar og utdyper dem her.

 

Har regjeringen tenkt å trekke tilbake sitt krav om at Syrias Assad skal gå av og at Assads avgang skal være forutsetning for forhandlinger i Syria-konflikten? Skjønner ikke utenriksministeren at et slikt forhåndskravkrav kun er egnet til å sabotere forhandlinger? Og med hvilken rett kommer man med et slikt krav? Står utenriksministerens krav egentlig sterkere enn om Assad skulle kreve Stoltenbergs avgang?

 

Videre: Er utenriksministeren klar over at størsteparten av opprørerne i Syria er al qaeda og lignende islamister og at de kun har 10% støtte i Syrias befolkning og at Assad støttes av 70% av syrierne?

 

Dette er NATOs egne tall. Så man må jo gå ut i fra at også utenriksministeren er klar over det.

...

 

 

21. 8. 2013

Les mer: www.dagsavisen.no

2013-08-24


amalia -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Norway > Politici > Espen Barth Eide
 
load menu