Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Det Radikale Venstre

Resolutionsforslag: Det Radikale Venstre skal gå forrest med

Det Radikale Venstre 41%

button ElectionsMeter.com

 

Det Radikale Venstre går ind for fuld åbenhed omkring partistøtte. Derfor vil partiet selv gå forrest og offentliggøre alle navne og beløbsstørrelser på donationer der overstiger 5.000 kr.

 

Desuden går Det Radikale Venstre ind for at foreninger der som sit primære formål har at udbetale støtte til politiske partier eller kandidater, skal underlægges samme krav om åbenhed.

 

Begrundelse

Europarådet har kraftigt kritiseret de uigennemsigtige pengestrømme i dansk politik og rangeret Danmark på linje med Albanien. Det bør vi tage alvorligt.
Men hvis vi ønsker fuld åbenhed om partistøtten, bliver vi nødt til selv at sætte et eksempel. Lige nu offentliggør vi kun navnene på donorer som har støttet med mere end 20.000 kr., og vi offentliggør ikke beløbets eksakte størrelse. Det bør vi lave om på som første skridt. Af praktiske grunde er der dog i resolutionen opretholdt en bagatelgrænse på 5.000 kr.

 

Det har i øvrigt vist sig at det er almindelig praksis at sløre politisk støtte ved at danne foreninger til formålet – foreninger som kan holde bidragyderne til foreningen anonyme i forhold til offentligheden. Denne sløringspraksis vil vi forhindre ved at stille samme krav til foreningerne.

 

Bo Nissen Knudsen

 

 

17-08-2010

Kilde: www.radikale.net

22.01.2011


Kira -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Denmark > Parti > Det Radikale Venstre
 
load menu