Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z wizytą w Podlaskiem

Bogdan Borusewicz 20%

button ElectionsMeter.com

 

Oficjalną wizytę w regionie marszałek rozpoczął w poniedziałek od zwiedzania monasteru Najświętszej Marii Panny w Supraślu. W asyście prawosławnego arcybiskupa Jakuba, prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i marszałka województwa Jarosława Dworzańskiego złożył również kwiaty w krypcie, w której spoczywa abp. Miron Chodakowski.

...


Cały tekst: bialystok.gazeta.pl
2013-03-08

amalia -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

Torna al sondaggio: > Poland > Politici > Bogdan Borusewicz
 
load menu