Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
Bariša Čolak

Bariša Čolak: Sud BiH i dalje ključan za ratne zločine

Bariša Čolak 40%

 

SARAJEVO - Bariša Čolak, ministar pravde BiH, kaže da se Nacrtom zakona o sudovima BiH ne smanjuju nadležnosti Državnog suda, osobito kada su u pitanju krivična djela genocida i ratnih zločina.

 

Ministar Čolak pozdravlja praksu što se u posljednje vrijeme razvila između Tužilaštva i Suda BiH, kojom se veći broj predmeta ratnog zločina ocijenjenih kao manje složeni – u odnosu na jako složene, koje treba procesuirati na državnom nivou – ustupa kantonalnim i okružnim sudovima i sudu u Brčko Distriktu, javio je danas BIRN-Justice Report.
 
Ova praksa, prema Čolaku, rasterećuje Sud BiH i vodi bržem rješavanju tih predmeta.
 
“Nacrt zakona o sudovima BiH ni u kom slučaju ne dira u bilo kakvu nadležnost Državnog suda, posebice kada su u pitanju ratni zločini. Strategija prepoznaje Sud BiH kao ključnog nositelja aktivnosti na rješavanju predmeta ratnog zločina zbog izgrađenih kapaciteta tog suda u odnosu na druge sudove”, kaže Čolak, napominjući da se ne radi o nacrtu, već više kao “draftu”, zakona kojim se predviđa osnivanje novog apelacionog suda BiH.

...

 


amalia -
Bandiera cheno spam

ElectionsMeter non è responsabile per il contenuto del testo. Semper Si prega di fare riferimento all'autore. Ogni testo pubblicato sul ElectionsMeter dovrebbe includere nome originale dell'autore e il riferimento alla fonte originale. Gli utenti sono obbligati a seguire avviso di violazione del diritto d'autore. Si prega di leggere attentamente la politica del sito.

 
load menu